4 de set. 2009

Jornades de formació CGT-Ensenyament-Via Laietana 18-8 i 9/09/09 16.30h

1ª sessió (dimarts 8):

  • 16,30 a 18,30 : Aspectes bàsics de la normativa d'inici de curs, novetats. Decrets de la LEC. L'objectiu d'aquesta primera part serà aclarir alguns temes laborals en el marc de l'organització del centre: calendari escolar, jornada laboral.. I fer una presentació dels primers decrets en el desenvolupament de la LEC. A partir de les informacions i dubtes que puguin sorgir es farà una discussió oberta.
  • 18,30 a 20,30: Assemblea

2ª sessió (dimecres 9)

  • 16,30 a 18,30: Aspectes de la normativa laboral: permisos, llicències, jubilació, retribucions... L'objectiu és fer un repàs a aquells temes que abasten la majoria de consultes per part del professorat: com interpretar la meva nòmina, càlcul aproximat de la meva jubilació, què passarà amb els estadis amb la implantació de la LOE, maternitat i reduccions de jornada, etc...Aquesta segona sessió es desenvoluparà amb aclariments esquemàtics d’alguns punts i amb la resolució de casos pràctics, pels quals us facilitarem la nova guia de normativa actualitzada que el sindicat ha elaborat i que us ajudarà a participar mitjançant el treball en equip.
CGT Ensenyament