30 de març 2020

VOLEN QUE US PORTEM EL VIRUS A CASA: CORREUS DE SABADELL DAVANT EL COVID-19Des del mateix moment en què van entrar en vigor les Mesures Extraordinàries a Correus, dia 15 de març, després de declarar-se el dia 14 de març l'estat d'alarma per la crisi sanitària generada per l'epidèmia de Covid-19, a la S. E. Correus i Telègrafs SA s'ha imcomplert aquestes mesures de manera sistemàtica a Sabadell, i de fet, també a la resta de ciutats de la comarca. Des d'un principi, Correus ha anteposat els seus interessos de mercat a les mesures encaminades a protegir i evitar el contagi del Covid-19.

En contra del que s'estableix en aquestes mesures, com a "personal mínim per a uns serveis mínims" s'ha continuat repartint paquets i altres productes que formen part del negoci privat de Correus i no del Servei Postal Universal.

No s'han facilitat les mesures de protecció individual necessàries per a garantir la salut dels seus treballadors i treballadores i, per extensió, la de la resta de la població amb La qual aquest personal està en contacte. No s'han respectat, o s'han posat en marxa d'una manera molt laxa, els protocols d'actuació que té la pròpia empresa davant casos de Coronavirus positius o assimilats.

A data 19 de març, es va intentar de manera infructuosa que l'Ajuntament de Sabadell prengués cartes en l'assumpte, com van fer altres ajuntaments, realitzant inspeccions a través de la Policia Municipal als centres de treball per a aixecar actes sobre els possibles incompliments que s'estiguessin produint. Tot i tractar-se d'una qüestió de salut pública, l'Ajuntament de Sabadell s'ha desentés completament.

Ha estat una gran part de la pròpia plantilla de Correus de Sabadell, sota amenaces de possibles sancions disciplinàries, la que s'ha negat a repartir sense els equips de protecció individual necessaris (EPIs). A data de 30 de març, aquest Sindicat continua rebent denúncies relatives al fet que no s'estan complint els terminis de quarantena que s'han marcat entre personal que ha estat en contacte amb possibles casos de Covid-19, s'està citant a treballar a part del personal eventual que es troba de baixa sense l'alta mèdica necessària.

La S.E. Correus i Telègrafs, SA ha començat tard i malament a prendre les mesures necessàries per a evitar el contagi del virus entre la seva plantilla i la resta de la població.

Des de CGT exigim a la major empresa pública de l'Estat espanyol:

1. Que compleixi sense ambigüitats amb les mesures que requereix aquesta situació: el personal mínim imprescindible per a distribuir exclusivament aquells enviaments relacionats amb la crisi sanitària.

2. Que Correus, possiblement l'empresa amb la major infraestructura de distribució en tot el territori, es posi a la disposició de les diferents autoritats sanitàries que gestionen aquesta crisi per a realitzar les tasques que fossin necessàries.

A les administracions:

3. Que l'Ajuntament de Sabadell, i els de la comarca del Vallès Occidental, deixin de fer càlculs econòmics i polítics i prenguin mesures ja que el que està en joc és la salut de tota la població.

Cada dia ens arriben notícies de més companys i companyes contagiades. Correus compta ja amb centenars de casos provables, possibles i positius de Coronavirus. Una companya va morir a la Pobla de Claramunt. Exceptuant els sanitaris i sanitàries, som el SECTOR AMB MÉS CASOS DE CORONAVIRUS DEL PAÍS. Fins a 635 a dia d'avui.

Correus i el seu president Juan Manuel Serrano amb aquesta política criminal estan posant en perill als treballadors i treballadores i a tota la població en general.

EXIGIM LA DIMISSIÓ IMMEDIATA DE JUAN MANUEL SERRANO I LA SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT.

Sindicat de Transports i Telecomunicacions de la CGT de Sabadell
30 de març de 2020