25 de jul. 2014

Vaga a RENFE i ADIF el 31 de juliol i 1 d’agost

Contra la segregació de les empreses ferroviàries, contra la destrucció de llocs de treball, pel manteniment de les condicions laborals.

LA MAJORIA SINDICAL CONVOCA VAGUES EN EL SECTOR FERROVIARI 

En aquests últims anys els ferroviaris i ferroviàries estem veient dia a dia com es destrueix l’ocupació en el ferrocarril i com es posen en perill les nostres condicions laborals.

Fragmentant les empreses públiques ferroviàries una vegada i una altra, liberalitzant el Sector i tot, perquè el benefici econòmic que llança el ferrocarril vagi a parar a butxaques privades, arruïnant el ferrocarril públic per a seguir privatitzant-lo, en comptes de destinar els recursos disponibles a finançar la inversió en infraestructura, sobretot en la Xarxa Convencional, i en els serveis que cataloguen com “no rendibles” econòmicament, però que són totalment necessaris des del punt de vista social per a garantir la mobilitat ciutadana, que és un dret fonamental i que ha de ser de caràcter universal.

Aquesta política de “terra cremada” de privatitzar tot el públic, repercutirà greument en la SEGURETAT EN LA CIRCULACIÓ del transport ferroviari, en la dels usuaris/es i en la de la seva plantilla de treballadors/es, màxim quan aprovin, per Decret, el nou Reglament de Circulació.

El projecte del Govern minva dràsticament les exigències en matèria de seguretat, per a abaratir els costos d’explotació a les empreses privades que operaran en el ferrocarril.

CGT va proposar en la reunió extraordinària del CGE de Renfe la convocatòria d’un calendari de mobilitzacions, començant pels dies 31 de juliol i 1 d’agost, perquè el lliurament del ferrocarril públic a les empreses privades no es porti a terme i, en tot cas, no passi de forma discreta socialment.

A Adif nostra proposada de mobilitzacions va ser aprovada per unanimitat. Però la casta “sindical” no veu perill per al manteniment dels llocs de treball a Renfe, ni per a la Seguretat, i algun convoca una vaga de 23 hores a Renfe quan a Adif ha convocat 46 hores. És inexplicable però real. Una mobilització en el Sector és més efectiva si es convoquen d’igual forma a Renfe i Adif i ells ho saben perfectament.

CGT no ha variat el seu posicionament en els últims anys: en defensa del servei públic ferroviari i en contra de la seva privatització. CGT no convoca vagues per a rentar-se la cara com fa “la casta sindical”, per a “escenificar” ruptures entre aliats de sempre de cara al pròxim procés electoral.

CGT ha convocat, al costat del SF-Intersindical, dos dies de vagues perquè la societat sigui conscient de la deterioració que sofreix el Servei Públic Ferroviari i el que representa la privatització d’un Sector estratègic per al desenvolupament del territori i dels seus ciutadans.

PEL SERVEI PÚBLIC FERROVIARI, CONTRA LA SEVA PRIVATITZACIÓ!

PEL TU FUTUR, PARTICIPA EN LES VAGUES CONVOCADES:
Dia 31 de juliol de 2014 de 01.00 a 24.00 hores
Dia 1 d’agost de 2014 de 00.00 a 23.00 hores

UNES VAGUES MÉS QUE NECESSÀRIES 

L’objectiu que s’ha marcat aquest Govern és la destrucció del sistema públic ferroviari. Aquesta nova privatització del públic no es fa per a millorar el servei en benefici del ciutadà, sinó per a saquejar les arques públiques, perquè treguin benefici privat “els seus amics” d’un Sector estratègic per al desenvolupament de l’Estat.

És un fet objectiu que l’empresa pública ben gestionada llança beneficis. Però aquest no és l’objectiu dels governs de PSOE-PP que han engegat la privatització, les seves actuacions al llarg dels anys han anat encaminades en el sentit contrari: deteriorant el servei públic, destinant les inversions a l’alta velocitat i destruint ocupació per a externalitzar serveis. Tot planificat al llarg dels anys per a argumentar ara que l’única solució viable és la segregació-liberalització, és a dir, privatitzar el Sector.

De la nefasta gestió pública que ha dut al ferrocarril al nivell d’endeutament i d’abandó actual no es desprèn cap tipus de responsabilitat pública dels gestors que han dilapidat els diners de tots els ciutadans. Però a més de l’anterior, el Ministeri està tractant de modificar i imposar via Reial decret el Reglament de Circulació Ferroviari per a eliminar tots els requisits que en aquesta matèria puguin impedir a les empreses privades amigues de l’executiu fer negoci, a costa de minvar seriosament la Seguretat en la Circulació de trens, ciutadans i treballadors.

Contra el saqueig del Sector Públic Ferroviari i en defensa d’un Sector Públic integrat i fort, CGT ha convocat, al costat del SF-Intersindical, dos dies de vagues perquè la societat sigui conscient de la deterioració que sofreix el Servei Públic Ferroviari i el que representa la seva privatització.

Sector Federal Ferroviari de la CGT
http://www.sff-cgt.org/