18 de març 2011

La protesta contra el frau hipotecari s'estén a Sabadell

Un nou col·lectiu, Afectats per la Hipoteca i la Crisi, convoca la seva primera assemblea el proper dijous al Casal Pere Quart.
Barcelona, Gramanet del Besós, Osona, Terrassa... i ara Sabadell. L'onada d'organitzacions i mobilització per aturar els desnonaments per execucions hipotecàries, assessorar els afectats i denunciar els bancs i les caixes no para de créixer. Afecats per la Hipoteca i la Crisi es defineix a la seva web com 'una associació gratuïta que vol ajudar a multiplicar la lluita de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona i traslladar-la a Sabadell per facilitar l’organització dels afectats de la ciutat'. La primera trobada serà el proper dijous a l'Auditori del Casal Pere Quart, a les set de la tarda.
Entre 2007 i 2010, 300.000 famílies a tot l'estat espanyol han viscut una execució hipotecària. La majoria d'elles encara mantenen un deute considerable amb l'entitat bancària amb la que havien firmat el préstec; aquests processos s'acaben amb la subhasta de la propietat, i si com passa en gairebé tots els casos, aquesta queda deserta, l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel 50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, els interessos i les despeses judicials als deutors i als seus avaladors. Pels impulsors de l'AHC, 'això els condemna a una situació de pobresa econòmica perpètua'.
Per fer front a aquesta problemàtica, el mateix col·lectiu situa els seus objectius fundacionals en tres nivells. En primer lloc, 'realitzar accions per fer visible la situació de les persones hipotecades i aturar els desnonaments'. Segonament, i en el terreny jurídic, es proposa assessorar les persones afectades amb advocats i juristes per encarar amb garanties 'les propostes de canvis legals i denúncies col·lectives'. Finalment, pretenen 'incidir politicament perquè les nostres propostes es facin efectives'.

Escrit per Vilaweb Sabadell