5 de juny 2011

Concentració contra les retallades ensenyament-Plaça Sant Jaume-8/6/11 18h
Davant aquest atac a l’Ensenyament Públic, les organitzacions sindicals sotasignades volen fer notar a la conselleria que l’aplicació d’aquestes mesures, a més d’incrementar el malestar i la desafecció del professorat i el rebuig de tota la comunitat educativa, dibuixaran un escenari de conflicte.
En aquest sentit manifestem amb rotunditat que ens hi oposarem amb fermesa i prendrem les mesures de mobilització que siguin necessàries.
Estem convençuts/des que l’educació és una eina fonamental per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i que l’ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció.
Els sindicats sotasignats continuem apostant pel diàleg i la negociació. És per això que demanem a la Consellera una reunió urgent per començar a parlar de diversos temes pendents, de les prioritats en educació per tal d’evitar que totes aquelles novetats que està comunicant a la premsa i que afecten directament a les condicions de treball del professorat i al bon funcionament dels centres educatius es tirin endavant. I per això plantegem les següents prioritats:
  • Restituir als centres les quantitats econòmiques retallades, i un pla de recuperació d’allò perdut en els últims anys.
  • Recuperar i ampliar les plantilles dels centres i dels serveis educatius que han estat darrerament disminuïdes, per tal de poder donar l’atenció necessària a tot l’alumnat.
  • Recuperar les condicions laborals i salarials afectades de tots els/les professionals de l’educació.
Les organitzacions sotasignades fem una crida al professorat, a tots els i les professionals de l’educació, a les AMPAs i als Consells Escolars a analitzar i rebutjar les mesures promogudes per la Consellera i el Govern. També us animem a fer resolucions unitàries de denúncia de les retallades i enviar-les al Departament d’Educació, als ajuntaments i al Síndic de Greuges.
No podem acceptar que les retallades acabin afectant a la contractació de personal ni suposin recórrer al copagament dels serveis.
Les organitzacions sotasignades ens comprometem a buscar els suports i les complicitats entre les entitats i organitzacions socials i ciutadanes interessades en la defensa dels serveis públics i dels drets socials de la ciutadania per tal d’impedir l’aplicació d’aquestes polítiques.

USTEC·STEs CCOO ASPEPC-SPS FETE-UGT CGT