8 de nov. 2013

Manifestació contra els abusos de poder, 8 de novembre a Terrassa

 
 
El dia 7 de novembre, una companya dels moviments socials de Terrassa rebrà la resolució d’un judici en el qual va ser jutjada per diferents motius clàssics, com el d’atemptat a l’autoritat, etc. Quan el que realment va passar es que va rebre una pallissa per part de la policia municipal de Terrassa.

Demanem la màxima assistència a la manifestació el dia 8 de novembre a les 19.30h a l’Estació del Nord (RENFE) de Terrassa, i també la difusió per a donar suport i demostrar que no està sola i que rebutgem els abusos de poder.

Prou impunitat policial!
Mònica absolució!
CGT TERRASSA

>>> Informació sobre el cas a http://sat-terrassa.cat/campanyes/gie-dissolucio
>>> Solidaritat Antirepressiva de Terrassa: http://sat-terrassa.cat/