10 de maig 2011

Atur: repassant dades locals Sabadell del 2011


El primer quatrimestre de l'any ens està donant nous records d'atur registrat a la ciutat. En 120 dies s'ha incrementat en més de 1700 persones el nombre d'aturats i aturades. El percentatge d'atur a la ciuta és del 17,97 %.
No és cosa per a celebrar !!!
Ens cauen retallades, ens cauen desnonaments, ens cauen expedients de regulació, ...
I QUÈ FEM ???