23 d’abr. 2013

La CGT de Catalunya edita una versió renovada de la Guia AntirepressivaLes secretaries de Jurídica i Acció Social de la CGT de Catalunya han editat la versió en català de la"Guia Antirepressiva. Drets i llibertats per la lluita social" editada fa uns mesos per la Secretaria d’Acció Social confederal de la CGT.

L’edició catalana afegeix continguts sobre les penes multa i actualitza alguns aspectes del text original en castellà.

ÍNDEX

Presentació

Actuacions repressives al carrer

La identificació

Retenció

Registre personal o escorcoll

Confiscació

Detencions “ordinàries”

Introducció

Els supòsits de detenció

Terminis

Què passa durant el temps que dura la detenció?

Consells pràctics en cas de detenció

El registre de domicilis i locals

La Legislació antiterrorista

Introducció

A qui se li aplica?

Què suposa l’aplicació de la Legislació Antiterrorista?

La tortura

Consells pràctics relacionats amb la repressió

Preparació d’un acció (exemple: un piquet de vaga)

Realització de concentracions i manifestacions

Altres qüestions d’interès

Què fer en cas de detenció d’un/a company/a?

La Videovigilància

El procediment judicial

Estructura del procés penal: els delictes.

Altres procediments judicials penals: el judici de faltes.

Els nostres drets en un procediment penal

Delictes que habitualment miren d’imputar-nos

Què passa si ens condemnen?

Podem denunciar nosaltres a la policia?

El procediment administratiu sancionador

La privació de llibertat

Els centres d’internaments d’estrangers (CIE)

Els “centres de menors”

Les presons

Les penes multa

En què consisteixen?

On es regulen?

En quins casos se’ns podem imposar penes multes?.

Què passa si no paguem una pena multa?

Breu valoració de les “penes multa”