3 de febr. 2010

Seminari “La situació dels drets al Sàhara Occidental”-Casal Pere IV-10 i 11/02/10

L’objectiu d’aquest seminari és posar el focus d’atenció en la situació dels drets humans, socials, polítics i culturals al Sàhara Occidental.
Pretenem, en una primera instància, aprofundir en el concepte dels drets; aproximar-nos a les diferents categoritzacions dels drets, per a marcar uns paràmetres d’anàlisi que ens permetin determinar quins són els principis i valors universals, més enllà de la especificitat territorial en el cas concret del Sàhara Occidental. Prenem aquesta opció per a crear i visualitzar el marc conceptual del debat.
Un cop establert aquest marc conceptual, analitzarem concretament la situació del Sàhara Occidental, per veure quines especificats presenta pel fet de ser un territori en disputa, i per analitzar quins són els components de les diferents polítiques a la zona que reverteixen de manera negativa en el respecte dels drets dels ciutadans del Sàhara.
Realitzarem un anàlisi en profunditat sobre la qüestió dels drets humans en general, i dels drets culturals en particular; conèixer com s’expressa una cultura i que en forma part, quin són aquests drets culturals. Alhora, estudiarem la situació d’aquests drets al Sàhara Occidental.

Estructura del seminari:

Dimecres, dia 10
Bloc 1: Drets Culturals
10 a 10.30 Presentació del seminari per l’entitat i per les autoritats
10.30 a 12.00 Ponències: Nacionalitats i Drets Culturals a càrrec de Sr. Miquel Àngel Essomba, director del centre de l’UNESCO a Catalunya i a càrrec de Quim Arrufat de CIEMEN
12.00 a 12.15 Pausa pel cafè
12,15 a 13,45 Debat sobre el tema
Pausa per dinar
Bloc 2: Drets Humans
16.00 a 17.30 Presentació de l’Observatori de Drets humans a càrrec de la Fundación Sáhara Occidental i debat
17.30 a 17.45 Pausa pel cafè
17.45 a 18.45 Testimonis del Sàhara i Drets humans de la mà d’activistes sahrauís. Visionat de les entrevistes realitzades
18,45 a 19,30 Debat

Diijous, dia 11
Bloc 3: Drets Polítics
10.00 a 11.30 Ponències de Dret Internacional a càrrec de Juan Soroeta Liceras i dret dels recursos naturals a càrrec de Sidi Ahmed Lemjyed.
11.30 a 12.00 Pausa pel cafè
12.00 a 14.00 Debat sobre el tema
Pausa per dinar
19.00 Xerrada divulgativa, oberta a tots els ciutadans de Sabadell. Presentació de les conclusions del seminari.


És gratuït, però per qüestions logístiques necessitaríem que poguéssiu confirmar l’assistència a solidarispoblesahraui@gmail.com

Organitzat per Solidaris amb el Poble Sahrauí