12 de març 2010

Augmenta el silenci intitucional al mateix ritme que augmenta l'atur

Tot i que l'Inorme mensual de l'Observatori de l'economia local ja fa una setmana que s'ha fet públic ni Capdevila ni cap dels responsables de l'equip de Govern local ha fet cap declaració al respecte.
A la llum de les dades de l'últim Infomensual referent a febrer, la Taxa d'Atur Registrat a Sabadell segueix en caiguda lliure augmentant prop d'un tres per cent repecte el mes de gener. I manté a la ciutat 2,4 punts per sobre de la mitjana provincial. Un escenari molt negatiu que sembla incapacitar els responsables de l'equip de govern per valorar-lo.
En els dos primers mesos de l'any el nombre d’aturats registrats ha augmentat en 1.042 persones, una dada gens alentadora i que agreuja encara més la situació viscuda el 2009. En conjunt l'Informe de l'Observatori relata una realitat que sembla no tenir aturador, augment constant de l'atur, descens de la taxa de contractació i cap canvi de ritme positiu capaç de marcar un canvi de tendència en el món laboral sabadellenc. Un escenari decepcionant que no han volgut valorar des de la Casa Gran. Al·legant que les dades van en la tònica negativa de l'últim any des de l'Ajuntament no han volgut fer-ne cap declaració, afegint que és hora de valorar les polítiques actives i no posar més èmfasi en la destrucció imparable de llocs de treball. Segons els responsables de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, les dades ja han estat valorades des del Govern de la Generalitat i no cal afegir-hi el prisma local.

Descens de la contractació i manteniment del pes de la contractació temporal

El Sector serveis és ara per ara l'únic sector que creix en contractació. I tot i que ho fa d'una manera considerable, un 9,1%, és incapaç d'absorvir el descens dels altres dos grans sectors, el de la construcció i el de la indústria, que han patit un descens aquest últim mes del 9,2% i el 19,8% respectivament. Una situació que fa que respecte el mes de gener el nombre de contractes nous s’hagi vist reduït en un 9,3%.

Pel que fa al tipus de contractes, el pes de la contractació indefinida respecte al total de contractes formalitzats continua situant-se tan sols en el 16,8%. Tan sols ha esgarrapat 1,3 punts percentuals respecte al gener.

Escrit per Vilaweb Sabadell