2 de des. 2011

SCAI en perill de tancament: Fi o continuïtat d’un projecte

Com a voluntaris del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI), volem aprofitar l'avinentesa per posar al corrent a la ciutadania de Sabadell de la possibilitat que l'SCAI hagi de tancar per falta de suport financer de l'Ajuntament o que, en el millor dels casos, s'hagi de redefinir de tal manera que l'atenció integral a l'immigrant desaparegui. Creiem que és just que això se sàpiga no només perquè hi va la nostra supervivència com a institució sinó també i sobretot perquè les conseqüències del tancament serien molt negatives per al col·lectiu immigrant de Sabadell i tindrien repercussions greus per a la cohesió i la justícia social a la ciutat. Demanen, doncs, tot el suport social perquè l'Ajuntament reconsideri una posició que considerem incomprensible i molt perjudicial.
Accedir a la resta de la carta

Si voleu donar suport perquè es mantingui el model actual d’acolliment integral de l’SCAI, envieu un correu a scai.sigracies@gmail.com
Feu constar expressament:
- les vostres dades (particulars: nom, cognom i DNI/NIE/passaport – entitats: nom i NIF)
- - que doneu suport a la demanda que es mantingui el model actual d’acolliment integral que és l’SCAI