23 de juny 2012

L'aplicació de la reforma laboral fa augmentar el nombre de treballadores afectades pels ERO's

Les dades fan referència a la comarca del Vallès Occidental, i es refereixen al primer trimestre del 2012. La nova reforma laboral va entrar en vigor el 10 de febrer d'aquest any.
  • 5.729 treballadors/es afectades al primer trimestre del 2012: un 329% més que el primer trimestre del 2011i el 21% del total de Catalunya. 
  • Per tipus, amb 4.292 persones augmenten moltíssim els afectats per suspensió: un 1.925% respecte el primer trimestre de l’any anterior i molt per sobre de la variació catalana de 1.256%.
  • 943 persones s’han vist afectades per un expedient d’extinció: 205% més que el trimestre anterior i, també, per sobre la variació catalana del 99%.
Contra la reforma laboral, organitza´t i lluita.