2 d’oct. 2011

Dues mil empreses tanquen en tres anys

Els últims tres anys s'han extingit 2.082 empreses de deu ciutats de la demarcació de Barcelona.
Els municipis de Barberà del Vallès i de Rubí són els que tenen més risc de patir deslocalitzacions.
Les principals ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona han perdut 2.082 empreses en els últims tres anys, segons les dades recollides a l'informe Perfil de la Ciutat 2011,que realitza una diagnosi detallada de deu municipis: Barberà del Vallès, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic i Vilanova i la Geltrú. D'aquestes, més de mig miler es van extingir a Sabadell (534) i Terrassa (526), respectivament, segons els documents del treball, que han estat realitzats per les mateixes corporacions municipals. A la banda baixa, qui en va perdre menys va ser Santa Coloma de Gramenet (69), Barberà del Vallès (90) i Vilanova i la Geltrú (91). Aquest indicador, per si sol, no és, però, prou indicador de les conseqüències econòmiques d'aquests tancaments i val a dir que les empreses que van tancar amb prou feines van significar un daltabaix important en la facturació al territori. Així, el pes de la facturació de les empreses extingides en la facturació total al municipi va ser del 5,6% a Rubí i del 5,5% a Barberà, de l'1,3% a Vic i Manresa i del 2,3% a Santa Coloma.
Amb tot, en un període un pèl més llarg que abasta cinc anys, el nombre d'empreses creades ha estat de 6.513, més d'un miler d'aquestes a Terrassa (1.032), 910 a Sabadell i més de mig miler a Mataró (579). Segons l'estudi, Barberà (18,8%) i Rubí (15,8%) són els municipis que tenen un risc més alt de patir deslocalitzacions ja que tenen un elevat nombre d'assalariats que treballen en empreses susceptibles de ser traslladades a països on la mà d'obra és més barata.

Escrit per El Punt