30 de jul. 2012

Protestes de les treballadores de l’administració pública a la nostra ciutat


Ja fa tres divendres que un grup de treballadores dels SOC, SEPE (antic INEM) i la Seguretat Social, surten a les 11 del matí a fer sonar la seva protesta contra les retallades de l’Estat i la Generalitat.

Des de maig del 2010 el salari d’aquestes treballadores s’està retallant, sent la última dada la supressió de la paga extra de Nadal.

La plantilla del SOC, gràcies a un procés de privatització encobert,  es reduirà aproximadament a la meitat. Per al proper 31 d’agost no es renovarà la contractació a més de 300 treballadores que fan atenció directa a les usuàries del servei. A final d’any les 300 orientadores que desenvolupant la seva tasca a les diferents Oficines de Treball  i Aules Actives de Recerca de Feina, també deixaran de prestar el seus serveis. A més a més, una gran part del personal interí veurà durant aquest mateix  any rescindit el seu contracte.

Aquest procés de desmantellament del SOC es contextualitza en el marc de les retallades que la ciutadania està patint (sanitat, educació, ...), i més concretament en la forta retallada de les prestacions a les treballadores en atur anunciades el passat 13 de juliol.